• strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 78.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
  • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
  • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 185.
  • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 173.

Célok

A projekt célja a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése. Ennek érdekében az alábbi akciók teljesítését tűztük ki célul a projekt megvalósítási időszakára. 

Előkészítési fázis

A monitoring tervek előkészítése és a technikai kivitelezés tervezése. 

Természetmegőrzési akciók

C.1. AkcióInvazív növények (pl. Robinia pseudoacacia, Solidago gigantea, Alianthus altissima, Asclepias syriaca) eltávolítása a legjobb elérhető módszerrel

Felelős kivitelező: Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

C.2. AkcióAz összegyűlt holt szerves anyag eltávolítása a homokpusztáról

Régen, a természetes eredetű tüzek és a legeltetés hozzájárulnak a homoki puszta fajainak megújulásához. A katonai gyakorlatok alatt keletkezett tüzek is hasonló célt szolgáltak.  Amikor azonban 1989-ben a katonai aktivitás is megszűnt a területen, legeltetés pedig nem volt, az összegyűlő szerves anyag miatt nőtt a talaj tápanyagtartalma, amely hozzájárult az invazív fajok elterjedéséhez és a homokpusztai fajok degradálódásához. Ezért a szerves anyag eltávolítása szükségessé vált, és ennek a projektnek a keretében égetéssel történik (maximum 1-2 hektáron mozaikosan, összesen 50 ha területen), természetesen a szükséges engedélyek beszerzése után,  a téli szezonban, betartva az összes ide vonatkozó Európai Uniós irányelvet (pl. Directive 2008/50/EC Irányelv a környezeti levegő minőségéről és a Tisztább levegőt Európának).  

Felelős kivitelező: Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

 
C.4. Akció: A természetes táj rekonstrukciója és a homokpuszta rehabilitációja

Ennek az akciónak több célja is van, többek között a mesterséges felszíni alakzatok eltávolítsa (pl. lövészárok), a természetes táj rekonstrukciója, a füves puszta rehabilitációja, valamint tereprendezés.

Felelős kivitelező:  Budapesti Erdőgazdaság Zrt.

 
C.5. Akció: Az illegális hulladéklerakók megszüntetése és a hulladék eltávolítása
Ennek az akciónak a célja az illegálisan lerakott hulladék (elektronikus hulladék, gumik, műanyagok, azbeszt, stb.) eltávolítása a projekt területéről, beleértve az épületek lebontása által keletkező építési hulladékot is.

Kommunikációs akciók

Az Európai Unió által támogatott projektek megvalósítása során kiemelt jelentőséggel bír a projekt tevékenységeinek, eredményeinek kommunikációja. Fontos, hogy a projekt által érintett, illetve a projektben érdekelt társadalmi csoportok folyamatosan tájékoztatva legyenek a projekt megvalósulásáról, annak előrehaladásáról. A tervezett kommunikációs akciókkal ezt kívánjuk megvalósítani. 

D.1. Akció: Online kommunikáció 

A projekt honlapja mellett a közösségi média felületein is szeretnénk bemutatni a projektet. Továbbá félévente hírleveleket szerkesztünk és küldünk szét az érdeklődőknek. Hírlevelünkre az admin@kisalfoldilife.hu e-mail címen lehet feliratkozni.  

Az online kommunikációs akciók lebonyolításáért az Aquaprofit Zrt. felelős.

D.2. Akció: Média-megjelenések

Nagy hangsúlyt fektetünk a lakosság médián keresztüli tájékoztatására  is. A projekt keretében 3 sajtótájékoztató kerül megszervezésre a megvalósítás időszakában, melyek keretében helyszíni bejárásokat is tartunk a projekt tevékenységeinek minél alaposabb megismertetése érdekében. 

A médiával való kapcsolattartásért felelős szervezet az Aquaprofit Zrt.

D.3. Akció: Közvélemény-kutatás

A projekt indításakor és lezárásakor készülő 150 kérdőíven és 12 mélyinterjún alapuló közvélemény-kutatás célja lemérni, hogy a médiaakciók és a folyamatos lakossági tájékoztatás eredményeképpen hogyan változik a lakosság véleménye a katonaság és a természetvédelem kapcsolatáról.

Az akció megvalósítását az Aquaprofit Zrt. koordinálja. 

D.4. Akció: Tájékoztató és oktatóanyagok

Oktatási és információs anyagokat készítünk a konzorciumi partnerekkel közösen, melyek célja a projekt területén fellelhető természeti értékek megismerése. Az anyagokban szó lesz a LIFE programról, az élőhelyek helyreállításáról és megőrzéséről. Külön információs füzet készül a honvédségi alkalmazottaknak, a területen gyakran feltűnő cross motorosoknak, illetve az itt élő lakosságnak is.

A multimédiás oktatóanyag, mely a projekt honlapjáról is letölthető lesz, a projekt környezetvédelmi és természetvédelmi hatásait mutatja be. 

A tájékoztató és oktatóanyagok elkészülését az Aquaprofit Zrt. koordinálja. 

D.5. Akció: Lakossági fórumok

Bár a projekt elsődleges célja a katonai használatú területek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése, a teljes siker csak a nagyközönség bevonásával érhető el. Tekintettel arra, hogy a természetvédelmi területek a honvédségi használatú területeken túl nyúlnak, az ott található természeti értékek, védett fajok megóvása érdekében kulcsfontosságú a helyi szervezetek, illetve a lakosság bevonása már a projekt kezdetétől fogva.  Ennek érdekében 3 lakossági fórum kerül megrendezésre, amelyekre a lakosság mellett a helyi vállalkozásokat, szervezeteket és egyesületeket is (pl. a Reflex Környezetvédelmi Egyesület) meghívjuk.

A lakossági fórumok szervezéséért az Aquaprofit Zrt. felelős. 

D.6. Akció: Honvédségi alkalmazottak oktatása

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság alkalmazottai szemináriumok keretében oktatják a honvédségi alkalmazottakat, amelyeken a katonák megismerkedhetnek a védett természeti értékekkel, és választ kaphatnak arra, hogyan lehet összehangolni a katonai tevékenységet a természetvédelemmel.

D.7. Akció: Nemzetközi konferencia és szeminárium

A projekt szakmai és tudományos eredményeinek terjesztése is fontos feladat. Egy nemzetközi konferencia és egy szeminárium is megrendezésre kerül, ahol a környezetvédelem, a természetvédelem és a honvédelem területén tevékenykedő szakemberek, illetve más hasonló témájú LIFE+ projektben résztvevők tapasztalatcseréjére kerül sor.

A szervezésért az Aquaprofit Zrt. felelős. 

D.9. Akció: Információs és hirdetőtáblák elhelyezése, tájékoztató intézkedések

Figyelmeztető táblák és útjelzők kerülnek kihelyezésre a területen és a projektterület gyakran használt bejáratainál. A táblák figyelmeztetnek az engedély nélküli átjárásra, a katonai tevékenységek veszélyeire, valamint információkat közölnek a projektről és a terület használójáról. 

Figyelmeztetnek az illegális, a környezetben kárt okozó tevékenységek megakadályozására, mint a szemétlerakás, illetve gépjárművel és motorkerékpárral való engedély nélküli behajtásra. 

 

D.10. Akció: Layman's report elkészítése

A szereplők bemutatását, háttér-információkat és a projekttevékenység hatásait mutatja be közérthető módon a Layman’s report.


A kidolgozásáért az Aquaprofit Zrt. felelős.

D.11. Akció: Projekt utáni kommunikációs terv elkészítése

Az akció keretében kidolgozásra kerül a projekt lezárását követő időszak kommunikációs terve a projekt környezetvédelmi és gazdasági eredményeiről, az akciók hosszú távú hasznáról, és a végrehajtás során alkalmazott legjobb gyakorlatokról.


A terv kidolgozásáért az Aquaprofit Zrt. felelős.

 

Projektmenedzsment feladatok

E.1. Akció:  Az irányító csoport (Steering group) találkozóinak megszervezése

E.2. Akció: Projektmenedzsment és adminisztráció

E.3. Akció: Monitoring

E.5. Akció: Projekt audit

E.6. Akció: A projekt lezárása utáni természetmegőrzés tervezése