• strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 78.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 185.
 • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 173.

Kisalföldi Homokpuszta projekt

A projekt célja a kisalföldi meszes homokpuszta katonai használatú területeinek természetvédelmi célú helyreállítása és megőrzése. Az elmúlt években a természetvédelmi kutatásoknak köszönhetően részletes felmérések történtek. Mind a kutatások, mind az elkészült tervek egyértelművé tették, hogy a kisalföldi meszes homokpuszta élővilágának megőrzéséhez sürgős intézkedések szükségesek. Az intézkedések egy része végrehajtható a területen folyó gazdálkodás keretei között (pl. tájidegen fafajú erdők cseréje), de számos probléma csak egy átfogó természetvédelmi célú rekonstrukció keretében oldható meg. Ennek megoldására a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége természetvédelmi pályázatot nyújtott be a LIFE+ programra.

Ezen belül a pályázat célja a győrszentiváni területen található és az 92/43/EGK Élőhelyvédelmi Irányelvben kiemelt jelentőségűként listázott meszes homokpuszta élőhelyek és fajok rehabilitációja és megőrzése. A projekt megtervezésére és kivitelezésére a Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Ügynöksége, a Fertő-Hanság Nemzeti Parki Igazgatósága, a HM Budapesti Erdőgazdasági Zrt. és az Aquaprofit Zrt. társulásával létrejött konzorcium jelentkezett.

A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség arra törekszik, hogy a kiképzés, a gyakorlatok és egyéb, a honvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása során a környezet védelmére is figyelmet fordítson. 

A környezetvédelmi problémák kezelésére több, mint másfél évtizede fokozott figyelmet fordít a honvédelmi tárca vezetése annak érdekében, hogy megteremtse azt a feltételrendszert, amellyel, a katonai tevékenységgel összefüggő környezetvédelem terén a lehető legjobb színvonal érhető el. A NATO/EU-tagságunk óta a Magyar Honvédségnek szigorú környezetvédelmi szabályoknak is meg kell felelnie.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program második tervezési időszakára vonatkozó tematikus alprogramok közül kiemelt figyelmet érdemel a biológiai és táji sokféleség megőrzése.
Ez nem más, mint a Magyar Honvédség lő- és gyakorlóterein lévő természeti értékek megőrzésével kapcsolatos feladatrendszer megvalósítása.

A biológiai sokféleség megőrzése, a hazai tájak védelme érdekében kiemelt feladat, a természeti rendszerek körültekintőbb, a terhelhetőséget meg nem haladó használata.
A köztudatban élő elképzelésekkel ellentétben – a hazai természetvédelem által elismerten – az elmúlt néhány évben bebizonyosodott, hogy a katonák által évtizedek óta használt gyakorlótereken olyan természeti értékek vannak, melyek sok esetben felülmúlják a civil szféra által kezelt hasonló területeken lévő élővilágot, melyhez a lő- és gyakorlóterek zártsága, a zonalitást figyelembevevő használati rend is hozzájárult.

Ezt a tényt dokumentáltan alátámasztják a NATURA 2000 Európai Unió Ökológiai Hálózat magyarországi uniós védelemre érdemes területeinek kijelölése során végzett azon felmérések is, amelyek a természeti értékeket vették számba a fontosabb lő- és gyakorlótereken. A Magyar Honvédség magáénak érzi annak a kulcskérdésnek a megválaszolását, miként lehet a jelen nemzedéknek szükségleteit úgy kielégíteni, hogy a jövő generációt ne fosszuk meg a természettel való harmonikus együttélés lehetőségétől, és ne érje visszafordíthatatlan károsodás mindannyiunk környezeti-természeti örökségét.

A projekt természetvédelmi célkitűzései:

 • A területen élő védett fajok ökológiai igényeinek biztosítása.
 • Nemzetközi, vagy országos természetvédelmi szempontból jelentős fajok védelmének kidolgozása.
 • A természetes élővilágot veszélyeztető, nem őshonos özön-fajok visszaszorítása.
 • Természetközeli erdőgazdálkodás előtérbe helyezése
  • A meglévő természetközeli erdőállományok fenntartása.
  • Ültevények átalakítása természetszerű erdővé vagy gyeppé
  • Csereerdősítésre alkalmas területek kijelölése.
  • Az erdők biológiai sokféleségének fenntartása, a tájidegen fafajok visszaszorítása.
 • A természetes domborzat helyreállítása (homokbuckák, buckaközi mélyedések kialakítása).
 • A illegális hulladéklerakók felszámolása, a további lerakás megelőzése.
 • Használaton kívüli katonai objektumok felszámolása (épületek, betontömbök stb.).