• strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_page::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_page::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_page.inc on line 297.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_block::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_block.inc on line 78.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options_submit() should be compatible with views_plugin_display_attachment::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
 • strict warning: Declaration of calendar_plugin_display_attachment::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_plugin_display_attachment.inc on line 242.
 • strict warning: Declaration of date_handler_field_multiple::pre_render() should be compatible with content_handler_field_multiple::pre_render($values) in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/date/date/date_handler_field_multiple.inc on line 185.
 • strict warning: Declaration of calendar_view_plugin_style::options() should be compatible with views_object::options() in /home/keletibakony/public_html/kisalfoldilife.hu/sites/all/modules/calendar/includes/calendar_view_plugin_style.inc on line 173.

Konzorciumi tagok

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal

A HM Védelemgazdasági Hivatal  feladatait a honvédelmi miniszter közvetlen alárendeltségében, a HM védelemgazdasági helyettes államtitkár irányítása alatt végzi. Alaptevékenysége többek között a honvédelmi miniszter közvetlen irányítása, felügyelete alá tartozó szervezetek, valamint a Magyar Honvédség elhelyezési körülményeivel és az általuk használt ingatlanok üzemeltetésével, alakításával, fejlesztésével, környezetvédelmi, szakigazgatási és egyes lakhatási feladataival kapcsolatos feladatok végzése; továbbá minőségbiztosítási tevékenység, védelmi képességek fenntartása és fejlesztése, nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás, ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek, műszaki tudományi alkalmazott kutatás és kísérleti fejlesztés, nemzetközi oktatási együttműködés, fegyverzetellenőrzés, haderő kiképzése és felkészítése.

A HM Védelemgazdasági Hivatal Infrastrukturális Igazgatóság Ingatlanfejlesztési és Környezetvédelmi Osztálya az infrastrukturális igazgató közvetlen szolgálati alárendeltségében, annak irányításával látja el a tárcaszintű környezet- és természetvédelmi feladatokat. A feladatcsoportokon belül kiemelt szerepet kap a jogszabályalkotás, a Honvédelmi Minisztérium és Magyar Honvédség környezetvédelmi ügyeinek teljeskörű, operatív kezelése, valamint az EU által finanszírozott projektek megvalósítása. A Hivatal további környezetvédelmi feladatai:

 • A HM vagyonkezelésű ingatlan állomány jó környezeti állapotban történő megőrzése, környezetvédelmi szempontú felkészítése, hatósági követelmények teljesítése, a környezetszennyezéssel terhelt HM vagyonkezelésű területek kármentesítése
 • Környezet- és természetvédelmi követelmények érvényesítése a katonai tevékenységek végrehajtása során. NATO környezetvédelmi irányelvek nemzeti elfogadásával, bevezetésével kapcsolatos feladatok végzése, EU tagállamként felmerülő szakterületi feladatok előkészítése, ellátása
 • A Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint az Országos Környezeti Kármentesítési Program tárcaszintű feladatainak szakterületi irányítása és végrehajtása, valamint EU költségvetési források igénylése és ehhez kapcsolódó projektvégrehajtás

A területen meglévő tapasztalatokról:

 • A Hivatalnak két másik LIFE pályázata fut katonai használatban lévő területeken.
 • A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal együttműködésben készítette el a Gönyüi homokvidék természetvédelmi kezelési tervet és az ezt megalapozó természetvédelmi alapkutatásokat.
 • Környezetvédelmi feladatokkal megbízott tisztek képzése, szakmai irányítása is a feladatkörébe tartozik.

További információk: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/

 


Budapesti Erdőgazdaság Zrt. 

Az elmúlt évtizedekben az erdőkkel szemben a társadalmi elvárások jelentősen megváltoztak. Ma az erdőgazdálkodás a hangsúlyt már kevésbé helyezi a faanyagtermelésre, sokkal fontosabb az erdő szerepe a közérdekének szolgálatában.

Az állami erdőgazdálkodás esetében ezek a feladatok még fokozottabban érvényesülnek. Az Állam, mint tulajdonos, elsősorban a közérdekű feladatok teljesítését várja el az erdőgazdálkodótól, amelyeket a rendelkezésre álló lehetőségek által meghatározott kereteken belül maradéktalanul teljesítenie kell a rendelkezésre álló eszközök segítségével. Ezek a feladatok két nagy csoportra oszthatók: a védelem és a közjólét csoportjára.

A közjóléti feladatok közé tartozik az erdő üdülési igénybevételére történő felkészítése, az erdei idegenforgalom (a viszonylag kényelmes, veszélytelen, olcsó és a károsítások lehetőségét kiküszöbölő erdei turizmus) feltételeinek megteremtése és folyamatos fenntartása, de közjóléti feladatnak tekinthető a vidéki munkahelyteremtés (és -megtartás) is, mivel az erdőgazdálkodás közvetve ma Magyarországon több tízezer család megélhetését segíti elő.

A védelmi célok és feladatok között a legjelentősebbek a környezet védelme (a talaj, a vízbázisok, a levegő, a települések, stb. védelme), a természet védelme (védett fajok, ritka élőhelyek, értékes képződmények fenntartása, a biológiai sokféleség megőrzése), de a HM Budapesti Erdőgazdaság Zrt. esetében a honvédelmi érdekek elősegítése és a honvédelmi célok megvalósítása is az elsőbbségi elvek között szerepel.

További információk: www.bp-erdo.hu

 


  Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság

A Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság feladatait elsősorban a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet határozza meg, de ezen kívül számos más jogszabály (pl. a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítőjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet is határoz meg további feladatokat.

Az igazgatóságon főbb tevékenységei:

 • Természetvédelmi kezelés, természetmegőrzés

Az Igazgatóság által végzett természetvédelmi munka legfontosabb elemei az ismert természeti értékek megőrzésére irányuló tevékenységek. Tényleges, kifejezetten természetvédelmi célú beavatkozások elsősorban a Magyar Állam tulajdonában lévő és az Igazgatóság vagyonkezelésében lévő területeken történnek, de számos esetben más állami vagyonkezelőkkel (pl. vízügyi igazgatóság, erdőgazdaságok) vagy magánszemélyekkel, önkormányzatokkal működik együtt a természeti értékek hosszú távú fennmaradásának biztosítása érdekében.

 • Természetvédelmi kutatások

Természetvédelmi kutatásokra elsősorban a természetvédelmi kezelések megalapozásához, a természetvédelmi kezelési tervek adatigényének kielégítéséhez, az egyes fajok és élőhelyek védetté nyilvánításának megalapozásához, a természetvédelmi munka hatékonyságának méréséhez, illetve a hazai és nemzetközi adatszolgáltatási kötelezettségek kielégítéséhez van szükség. A természetvédelmi kutatások egy része monitoring jellegű adatgyűjtés, másik csoportja egyedi felméréseket, vagy valamilyen speciális probléma megoldására irányuló vizsgálatokat takar.

 • Természetvédelmi nyilvántartások vezetése

A nagy mennyiségű és szerteágazó adattömeget a Természetvédelmi Információs Rendszer adatbázisaiban tárolják. 

 • Őrzés és védelem

A védett természeti értékek őrzését a Természetvédelmi Őrszolgálat biztosítja, amely hatósági feladatokat (szabálysértési ügyek) is ellát.

 • Véleményezés

Az Igazgatóság alapfeladatai keretében véleményezi a kiemelt térségekre vonatkozó, regionális, megyei és a kistérségi területfejlesztési koncepciókat és programot, a kiemelt térségek és a megyei területrendezési tervet, a helyi építési szabályzatot, valamint a településrendezési terveket.

 • Szakértői tevékenység

Az Igazgatóság 2005 óta természetvédelmi szakértőként működik közre a természetvédelmi hatósági eljárások során, amennyiben a természetvédelmi hatóságként működő környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, illetve települési jegyzők megkeresik. 

 • Környezeti nevelés

A környezeti nevelés keretében elsősorban a gyerekeknek szerveznek programokat (erdei iskola, erdei óvoda, nyári táborok stb.), ahol játékos programok, kirándulások keretében megismerkedhetnek a térség természeti értékeivel, a természeti folyamatokkal, vagy éppen kézműves foglalkozásokon vehetnek részt.

A gyerekprogramok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az idősebb gyerekeknek és a felnőtteknek szóló programok. Az Igazgatóság több oktatási intézménytől fogad hallgatókat nyári vagy akár féléves, egyéves gyakorlatra. Az elmúlt években megindult akkreditált tanártovábbképzés keretében pedig a pedagógusok szerezhetnek újabb ismereteket.

 • Ökoturisztika

A természetvédelmi kezelési tevékenység fontos része a természeti értékek bemutatása a nagyközönségnek. Az Igazgatóság tanösvényeket és bemutatóhelyeket, látogatóközpontokat tart fenn, ahol a látogatók megismerkedhetnek az adott térség természeti értékeivel és a természetvédelem napi munkájával. A bemutatóhelyek mellett számtalan kiadvány, térkép segíti az ide látogató természetszerető látogatókat, akik természetesen túravezetést is kérhetnek.

 • Tanácsadás

Az Igazgatóság napi munkájában egyre jelentősebb szerepet tölt be a különböző szervezeteknek és személyeknek nyújtott tanácsadás, mely meglehetősen széleskörű.

 • Nemzetközi kapcsolatok

A természet határok nélküli, így a természetvédelmi tevékenység sem áll meg az országhatárnál. Az Igazgatóság szoros kapcsolatokat ápol a szomszédos országokban, Ausztriában és Szlovákiában található állami és civil természetvédelmi szervezetekkel. Az állami szervezetekkel általában együttműködési szerződések keretében folytat közös munkát, elsősorban a természetvédelmi kutatások és kezelések terén. Az együttműködésre jó lehetőséget teremtenek a határon átnyúló pályázati lehetőségek, amelyeket eddig jól sikerült kihasználni.

További információk: http://www.ferto-hansag.hu/

 


Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.

A Nádasi Tamás és Udud Péter által 1994-ben alapított Aquaprofit Hungary Kft. folyamatos fejlődésének köszönhetően 2007-től már zártkörűen működő részvénytársaságként üzemel. Napjainkra több mint 300 projektben vett részt, amelyek értéke 120 millió euró, s ennek köszönhetően több mint 1500 új munkahelyet teremtett.

A középvállalkozás 5 regionális irodával rendelkezik Magyarországon, 2 leányvállalattal Romániában és Horvátországban, valamint 2 külképviselettel Brüsszelben és a dél-amerikai Limában. A társaság térségi és turisztikai fejlesztésekkel, a környezetvédelem területén főként ivóvíz-, ásványvíz- és termálvízbázisokhoz kapcsolódó tervezéssel, kivitelezéssel, geotermikus energia hasznosítással foglalkozik.

A vállalat az alábbi területeken kiemelt szakmai tapasztalatokkal rendelkezik:
   - vízgazdálkodás, vízbázis- és árvízvédelem 
   - megújuló energiaforrások
   - fenntartható fejlődés
   - környezetvédelem
   - területfejlesztés és egészségturisztikai fejlesztések
   - projektmenedzsment, pályázati tanácsadás

Az Aquaprofit Zrt. fő tevékenységei közé tartozik a környezetvédelmi és természetvédelmi projektek menedzselése és végrehajtása, a térségi és turisztikai fejlesztések előkészítése, valamint az ezekhez kapcsolódó pályázati tanácsadás. A társaság több környezetvédelmi projektet is menedzsel egy időben. Menedzsmentstruktúrája illeszkedik a legkülönfélébb projekttevékenységekhez, elősegítve a megrendelővel történő könnyebb együttműködést. Komplex szolgáltatást nyújt a projekt elképzelésétől a termékfejlesztésen, az üzleti, az építészeti terveken, az engedélyek megszerzésén, a pályázat elkészítésén keresztül a projektkiajánlásig, a befektetők bevonásáig, a kivitelezésig, az üzemeltetést is nyomon követve.

Az Aquaprofit munkatársai értékes tapasztalatokkal rendelkeznek a nemzetközi együttműködésen alapuló projektek tervezése, menedzsmentje és támogatása terén is: a pályázatokat tekintve például az INTERREG, Phare CBC, ALTENER és FP6. programok kidolgozásában.

A Kisalföldi homokpuszta projekt keretében az Aquaprofit Zrt. a kommunikációs feladatokat látja el.

További információk: www.aquaprofit.com